piątek, 19 lutego 2021

Szkolenie dla księgowych

Coraz częściej organizowane są specjalistyczne szkolenia dla księgowych, podczas którego poruszane są głównie te zagadnienia związane z obsługą programu Excel czy prezentacji danych, które są niezbędne w pracy księgowych. Wśród ogromnej liczby funkcji, formuł i rozszerzeń, jakie posiada Excel, to dokładnie te dla księgowych są najistotniejsze w przypadku pracowników działu kadr i księgowości. Umiejętne obsługiwanie tego programu pozwala zaś na dokonywanie nawet bardzo skomplikowanych obliczeń i daje pewność, że nie dojdzie do żadnej pomyłki.

środa, 3 lutego 2021

Szkolenia z tzw. umiejętności miękkich

Coraz częściej spotkać można ofertę szkoleniową w zakresie tzw. umiejętności miękkich. Co to takiego i czego właściwie na takich szkoleniach uczą? W przeciwieństwie do kompetencji twardych, takich jak np. znajomość języka obcego czy języka programowania, kompetencje miękkie są trudne do sprawdzenia i zmierzenia.


Dotyczą one cech psychofizycznych oraz umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole czy radzenie sobie ze stresem. Z kompetencjami miękkimi każdy człowiek się rodzi, co nie znaczy, że nie można ich ćwiczyć i rozwijać.

W dzisiejszych czasach umiejętności miękkie są ważnym kryterium przy wyborze pracowników. Poza twardymi kwalifikacjami, popartymi dyplomami i certyfikatami to dokładnie te wiedze są oceniane w ciągu rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście zależy to stanowiska na które aplikujemy.


Ciekawe artykuły: https://tiny.cc/szkoleniasprzedaz


Zdolności interpersonalne są kluczowe w zawodzie handlowca, ale już w mniejszym stopniu np. dla programisty. Bez względu jednak na profesję, umiejętności miękkie również warto rozwijać.