niedziela, 28 listopada 2021

Jakie wymogi musi spełnić wyrób medyczny?

Leki to substancje, które aby mogły zostać doprowadzone do użytku muszą przejść szereg badań i testów, która jednoznacznie stwierdzą wydany lek i substancja są w pełni bezpieczne dla zdrowia oraz nie powodują żadnych zmian w organizmie.

sobota, 20 listopada 2021

Wyposażenie w laboratorium

Badania prowadzone w laboratoriach mikrobiologicznych znajdujących się w fabrykach produkcyjnych umożliwiają stałą kontrolę jakości. Z tego sensu jest wtedy wyjątkowo ważne miejsce, które jest wpływ na całą produkcję oraz rozwój całej firmy. W kontaktu z tym niezmiernie istotne jest częste sprawdzanie stanu sprzęty wykorzystywanego w trakcie wykonywanych badań.

piątek, 19 listopada 2021

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste przez bardzo długi czas stanowiło formę użytkowania gruntów, w szczególności tych należących do Skarbu Państwa. Wprawdzie wprowadzone ostatnio zmiany nieco je modyfikują, dając możliwość w wielu sytuacjach zniesienia tej formy, a w wielu kwestiach wciąż jest w mocy. Jednakże ze względu na inną formę, uregulowania dotyczące użytkowania wieczystego znaleźć można w bardzo wielu przepisach.

czwartek, 18 listopada 2021

Które metody analizy finansów?

Analiza finansów to kwestia istotna nie tylko w życiu prywatnym ale przede wszystkim dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na jej formę. Jednakże aby była ona efektywna, powinna być odpowiednio przeprowadzona, często w zależności od tego, w którym charakteru ma być potem wykorzystana.

niedziela, 14 listopada 2021

Jak wyliczyć czas pracy pracowników?

Oczywistym jest, że dla pracowników należy wyliczyć obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Wymiar ten oznacza konkretną liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym.

piątek, 12 listopada 2021

Ile zarobi nasz współpracownik?

Wiele osób wciąż jest niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Często przypadek sprawia, że dowiadujemy się o naszym współpracowniku wiele interesujących kwestii. Do jednej z nich oczywiście należy wysokość wynagrodzenia.

czwartek, 11 listopada 2021

O ochronie danych

Każdy z nas chciałby mieć dobrze płatną pracę z możliwością rozwoju. Nie da się jednak ukryć, że oprócz perspektyw rozwoju w danej firmie oraz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia niezmiernie istotnym czynnikiem motywującym nas do pracy jest przyjazna atmosfera.

poniedziałek, 29 marca 2021

Jak wygląda praca scrum mastera w zespole?

Szkolenie Scrum oraz agile szkolenia mogą być bardzo przydatne dla poszczególnych członków zespołu scrum. Wśród członków zespołu Scrum należy wyróżnić Scrum product ownera, scrum developera, a także scrum mastera.

niedziela, 28 marca 2021

Gdzie zdobyć wiedzę z zarządzania według agile?

Szkolenia scrum product owner to świetna opcja dla wszystkich, którym chce na zrozumieniu zasad, których koniecznie trzeba przestrzegać podczas realizowania projektów w oparciu o metodyki scrum oraz agile.

wtorek, 23 marca 2021

Scrum master - szkolenia

Zarządzanie projektami to szereg wszystkich czynności, których wykonanie jest na celu zrealizowanie wszelkich wytycznych związanym z danym projektem.

środa, 10 marca 2021

Co robi product owner w zespole projektowym?

Każda firma projektowa w tych czasach wprowadza działania mające na celu jak najsilniej zwiększyć zadowolenie naszych klientów. W klubu z tym stosowane są nowe metody, które pozwalają na zrobienie tego założenia. Jednym ze sposobów jest metodyka scrum, która zyskała bardzo dużą popularność szczególnie wśród rozwijających się firm.

piątek, 5 marca 2021

Jak dobrze stosować Scrum?

Odpowiednie stosowanie zasada zwinnych metodyk to niemalże pewność tego, że dadzą one spodziewane efekty. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że każda stosowana metoda różni się nico od innych, nawet jeśli wszystkie zaliczane są do zwinnych metodyk i maja te same wartości.

piątek, 19 lutego 2021

Szkolenie dla księgowych

Coraz częściej organizowane są specjalistyczne szkolenia dla księgowych, podczas którego poruszane są głównie te zagadnienia związane z obsługą programu Excel czy prezentacji danych, które są niezbędne w pracy księgowych. Wśród ogromnej liczby funkcji, formuł i rozszerzeń, jakie posiada Excel, to dokładnie te dla księgowych są najistotniejsze w przypadku pracowników działu kadr i księgowości. Umiejętne obsługiwanie tego programu pozwala zaś na dokonywanie nawet bardzo skomplikowanych obliczeń i daje pewność, że nie dojdzie do żadnej pomyłki.

środa, 3 lutego 2021

Szkolenia z tzw. umiejętności miękkich

Coraz częściej spotkać można ofertę szkoleniową w zakresie tzw. umiejętności miękkich. Co to takiego i czego właściwie na takich szkoleniach uczą? W przeciwieństwie do kompetencji twardych, takich jak np. znajomość języka obcego czy języka programowania, kompetencje miękkie są trudne do sprawdzenia i zmierzenia.


Dotyczą one cech psychofizycznych oraz umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole czy radzenie sobie ze stresem. Z kompetencjami miękkimi każdy człowiek się rodzi, co nie znaczy, że nie można ich ćwiczyć i rozwijać.

W dzisiejszych czasach umiejętności miękkie są ważnym kryterium przy wyborze pracowników. Poza twardymi kwalifikacjami, popartymi dyplomami i certyfikatami to dokładnie te wiedze są oceniane w ciągu rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście zależy to stanowiska na które aplikujemy.


Ciekawe artykuły: https://tiny.cc/szkoleniasprzedaz


Zdolności interpersonalne są kluczowe w zawodzie handlowca, ale już w mniejszym stopniu np. dla programisty. Bez względu jednak na profesję, umiejętności miękkie również warto rozwijać.

piątek, 29 stycznia 2021

Działania rekrutera

Aby proces rekrutacji nowego pracownika przebiegł pomyślnie, należy przede wszystkim jasno i dokładnie określić, czym ta kobieta była się zajmować oraz jakie są wymagania co do jej wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego a czasem nawet posiadania pewnych cech charakteru niezbędnych z punktu widzenia rekrutującego.

niedziela, 17 stycznia 2021

Jak wybrać szkolenie online?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na umożliwienie zatrudnionym podejmowania pracy w trybie online. Każdy z nich może realizować swoje obowiązki z miejsca zamieszkania lub z kawiarni. Taka forma zatrudnienia wymaga ze strony pracownika ogromnej samodyscypliny, natomiast ze strony pracodawcy wiedzy na czym polega zarządzanie praca zdalna. Kolejnym wyzwaniem przed którym stają jest poszerzanie wiedzy. Dlatego tak popularną formą są szkolenia online o różnej tematyce. Otrzymują do nich dostęp zaproszone osoby. Wystarczy, że posłużą się wysłanym za pośrednictwem poczty mailowej odnośnikiem.

Szkolenia online - wiele korzyści bez wychodzenia z domu

W dobie Internetu każda większa firma, która zastanawia się nad organizacją szkolenia dla swoich zatrudnionych, rozważa zrealizowaniem go w formie zdalnej. Webinary mają sporą ilość pozytywnych stron. Platformy, z których korzystają profesjonalne firmy szkoleniowe, zazwyczaj umożliwiają podłączenie wielu komputerów pod jeden webinar. To oznacza, że pracownik z dowolnego miejsca na świecie ma szansę wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie wystarczającego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa również zasady odbywania szkoleń.

piątek, 15 stycznia 2021

Jak wzmocnić szkolenie? Webinary!

Niełatwo znaleźć na rynku firmę, która w sposób pełny zajmuje się szkoleniem pracowników. Są tematy, które niełatwo będzie omówić na spotkaniach szkoleniowych. Stąd pojawia się propozycja, aby uzupełniać je przez webinary.