niedziela, 14 listopada 2021

Jak wyliczyć czas pracy pracowników?

Oczywistym jest, że dla pracowników należy wyliczyć obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Wymiar ten oznacza konkretną liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy zależy z tego, jakie dni przypadają w konkretnych miesiącach w roku kalendarzowym i jak umiejscowione są w nich święta. W 2019 roku święta nie przypadają w sobotę a nie obniżają wymiaru czasu pracy. Wystąpią święta przypadające w niedzielę, które nie obniżają wymiaru czasu pracy oraz święta przypadające w dniach od poniedziałku do piątku, które taki wymiar pomniejszają.

Wymiar czasu pracy nie zależy od systemu czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, w którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Prawidłowe rozplanowanie czasu pracy zawsze powinno zaczynać się od prawidłowego ustalenia wymiaru. A więc jak ustalić wymiar czasu pracy? Na owo pytanie zapewne odpowie czas pracy szkolenie.


Ciekawe: https://docze.pisz.pl/audyt-laboratorium

Po ukończonym szkoleniu osoby biorące w nim udział zapewne dowiedzą się, iż zawsze znajduje się go w taki sam sposób. Szczegółowe reguły obliczania ilości godzin, jakie pracownik jest do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym zawarte są w art. 130 kodeksu pracy. Należy pomnoży 40 godzin przez całe tygodnie pracy, rozumiane jako 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, a następnie dodać iloczyn 8 godzin i dni "wystających" poza pełne tygodnie pracy przypadających od poniedziałku do piątku. W kolejnym kroku należy odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających od poniedziałku do soboty.

Planując pracę w miesięcznym okresie rozliczeniowym, należy pamiętać, że nie należy mieć jej więcej niż to pochodzi z wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu. W wypadku gdy pracodawca zaplanuje mniejszą liczę godzin do przepracowania, mimo niedopracowania przez pracownika czasu pracy, będzie musiał dać mu wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar.

Do celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia w tym również wielu innych przypadkach wymagana jest znajomość stosownych przepisów. Dlatego też udział pracowników działów kadr tudzież płac w szkoleniach kodeks pracy szkolenia, oraz szkolenia z prawa pracy jest bardzo istotny.
Podsumowując można powiedzieć, że obliczając wymiar czasu pracy należy pamiętać, że znajduje się go zawsze dla pełnego okresu rozliczeniowego, nie zaś dla poszczególnych miesięcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz