czwartek, 11 listopada 2021

O ochronie danych

Każdy z nas chciałby mieć dobrze płatną pracę z możliwością rozwoju. Nie da się jednak ukryć, że oprócz perspektyw rozwoju w danej firmie oraz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia niezmiernie istotnym czynnikiem motywującym nas do pracy jest przyjazna atmosfera.

Pod pojęciem przyjaznej atmosfery wielu z nas rozumie zazwyczaj zwyczajną ludzką życzliwość. Oczekujemy więc, że nasz szef będzie wyrozumiały, a ze współpracownikami znajdziemy wiele wspólnych tematów do rozmów.

Nie zawsze jednak uprzejmość wystarcza. O wiele ważniejsze jest bowiem to, aby nasz pracodawca nie łamał podstawowych praw pracowniczych. My ciż nie możemy również łamać praw innych pracowników. Bardzo często jednak zdarza się, że w wielu firmach łamane jest należeć do szeroko rozumianej prywatności.

Tymczasem w każdej firmie ochronie powinny podlegać dane osobowe pracowników, zwłaszcza te wrażliwe. Po wejściu w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dnia 25 maja 2018 roku wiele osób zaczęło bardziej przyglądać się kwestiom związanym z ochroną danych osobowych. W dowolnym miejscu pracy obowiązkowe stały się szkolenia z tak zwanego RODO.


Zobacz związane z tym artykuły: https://docze.pisz.pl/zarzadzanie-zespolem

Ważne jednak, by pamiętać, że wyżej wspomniane rozporządzenie nie jest jedynym, które reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w miejscu pracy. Każdy pracodawca powinien systematycznie organizować dla swoich pracowników szkolenia z bezpieczeństwa informacji i dane osobowe szkolenie. Dzięki temu ludzie będą bardziej świadomi przysługujących im praw i obowiązków, które muszą pełnić.

Czuwanie na straży bezpieczeństwa danych pracowniczych to bardzo ważna misja każdej firmy. Nie wolno jednak zapominać także o konieczności ochrony danych klientów. Największy wybór interesujących szkoleń z tej branże będziemy mieli rzecz jasna w całych miastach, takich jak na przykład Warszawa.

Administrator danych osobowych szkolenie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną firmę szkoleniową. Tylko wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że szkolenie okaże się skuteczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz