poniedziałek, 29 marca 2021

Jak wygląda praca scrum mastera w zespole?

Szkolenie Scrum oraz agile szkolenia mogą być bardzo przydatne dla poszczególnych członków zespołu scrum. Wśród członków zespołu Scrum należy wyróżnić Scrum product ownera, scrum developera, a także scrum mastera.

niedziela, 28 marca 2021

Gdzie zdobyć wiedzę z zarządzania według agile?

Szkolenia scrum product owner to świetna opcja dla wszystkich, którym chce na zrozumieniu zasad, których koniecznie trzeba przestrzegać podczas realizowania projektów w oparciu o metodyki scrum oraz agile.

wtorek, 23 marca 2021

Scrum master - szkolenia

Zarządzanie projektami to szereg wszystkich czynności, których wykonanie jest na celu zrealizowanie wszelkich wytycznych związanym z danym projektem.

środa, 10 marca 2021

Co robi product owner w zespole projektowym?

Każda firma projektowa w tych czasach wprowadza działania mające na celu jak najsilniej zwiększyć zadowolenie naszych klientów. W klubu z tym stosowane są nowe metody, które pozwalają na zrobienie tego założenia. Jednym ze sposobów jest metodyka scrum, która zyskała bardzo dużą popularność szczególnie wśród rozwijających się firm.

piątek, 5 marca 2021

Jak dobrze stosować Scrum?

Odpowiednie stosowanie zasada zwinnych metodyk to niemalże pewność tego, że dadzą one spodziewane efekty. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że każda stosowana metoda różni się nico od innych, nawet jeśli wszystkie zaliczane są do zwinnych metodyk i maja te same wartości.